Prezentare

Calea către cunoaştere, civilizaţie şi de aici spre bunăstare trece imperturbabil şi invariabil prin şcoală, unde generaţii şi generaţii de copii şi tineri îşi formează şi cultivă mintea şi sufletul şi devenind entitatea propriei naţii sunt însăşi esenţa ţării. La 17 august 1899 o inimoasă doamnă Sylvia Schmierer care era preşedinta doamnelor Israelite din Galaţi solicită Ministerului Culturii şi Instrucţiunii Publice deschiderea la Galaţi a unei şcoli de fete particulare care avea 180 de eleve.

În 1908 şcoala funcţionează cu 6 săli de clasă, având capacitatea de 380 elevi. Din 1910 sunt primate să înveţe şi eleve de naţionalitate română.

La declanşarea primului razboi mondial şcoala a fost rechiziţionată, a fost întrebuinţată ca spital, cantină.

Spre terminarea ostilităţilor în 1918 şcoala este eliberată şi încep cursurile în 1918-1919 cu 295 eleve.

În 1924 frecventau şcoala un număr de 410 eleve când se transforma în “Şcoala comercială de fete”. Se studiau ca obiecte contabilitatea, steno-dactilografia, aritmetica comercială , franceza, germana.

În anul 1927-1928 se înregistrează numărul maxim de eleve 552.

La 8 mai 1929 comunitatea israilită decide ca Şcoala israilito-romănă de fete să poarte numele “Şcoala Schmierer”. În perioada 1939-1940 în cadrul şcolii a funcţionat şi o gradiniţă cu 50 copii.

Schimbările care au loc în societatea românească în aceasta perioadă din preajma razboiului 1940, instabilitatea politică, presiunile de tot felul asupra diverselor grupuri etnice, în special asupra celor evreieşti, urmările cutremurului din 11 nov 1941 şi apoi urmările războiului se resimt şi are influenţă asupra şcolii.

La inceputul anului şcolar 1941-1942 localul şcolii este ocupat de Divizia Dunării, astfel ca şcoala va funcţiona într-un local închiriat în strada Sf. Spiridon nr.31. În anul şcolar 1944-1945 revine în localul din Str. Arieşului.

Regimul de democraţie – popular instaurat după 1946 în domeniul învăţământului va trece mai întai la aplicarea reformei învăţământului.

Prin decretul nr. 176/02 aug 1948 învăţământul popular se desfiinţează şi şcoala primară Silvia Schmierer trece în proprietatea statului.

Chiar din anul şcolar 1948-1949 şcoala va funcţiona reorganizată, devenind Şcoala elementară de fete nr. 14 Galaţi avand ca director pe doamna Blima Marcovici.

Şcoala în următorii ani urmeaza un curs ascendent, se îmbunătaţesc condiţiile de instruire. se produc schimbări şi în organizare, pe langă cursul elementar, mai apare şcoala profesională de electrotehnică cu durata de studii de 3 ani.

Din 1950 funcţionează ca şcoală de masă. În 1962 s-au executat reparaţii capitale ale şcolii. În 1962 s-au consolidat pereţii exteriori ai cladirilor prin centuri de beton armat – lucrare efectuată pe timpul d-lui director Șoimu Aurel. În anul 2000 s-a montat un gard metalic din tablă ondulată cu înălţimea de 2,5 m, lucrare făcută prin sponsorizare de catre I.C.M.R.S.G. Tot în anul 2000 s-au executat lucrări importante de zidărie, zugrăveli, pereţii exteriori ai faţadei fiind zugraviţi în praf de piatră.

Astăzi în aceasta şcoală învaţă 4955 elevi si 36 cadre didactice. Elevii învaţă în 11 săli de clasă, au la dispoziţie laborator de fizica-chimie, bibliotecă modernă, cabinet de informatică şi din anul şcolar 2009 un modern laborator de informatică cu 21 de calculatoare.

Clasele sunt dotate cu mobilier modern, ergonomic, materiale audiovizuale, televizoare, radiocasetofoane, retroproiectoare, laptopuri.

Aducerea şcolii în situaţia de azi s-a datorat activităţii unor oameni inimoşi, cadre didactice, directori.

Aş aminti cu satisfacţie si cu mândrie ca prin această şcoală au trecut elevi, care aici s-au format devenind oameni destoinici în viată, afirmandu-se acolo unde au lucrat.

Această monografie a fost întocmită la 26 aprilie 2001 de către directorul şcolii – prof. Maria Dragănescu.