Resurse

Resurse materiale

Scoala dispune de:

 • 10 sali de clasa
 • 1 laborator de fizica-chimie
 • 1 cabinet de informatica
 • 1 cabinet AEL
 • 1 sala de gradinita
 • Sala si teren de sport
 • Biblioteca
 • Secretariat
 • Cabinet Medical

RESURSE ORGANIZAŢIONALE

Organizaţii formale

 • Consiliul profesoral
 • Consiliul de administraţie
 • Consiliul clasei
 • Comisii metodice

Organizaţii informale

 • Comitetul de părinţi
 • Consiliul elevilor

Comisii

 • Comisia A.R.A.C.I.P
 • Comisia pentru curriculum
 • Comisia de perfecţionare a muncii metodice
 • Comisia de coordonare a activităţilor extracurriculare
 • Comisia de consiliere şi orientare şcolară
 • Comisia de elaborare a orarului
 • Comisia de monitorizare a serviciului pe şcoală
 • Comisia de control a ritmicităţii notării
 • Comisia de control a documentelor şcolare
 • Comisia de organizare a serviciului administrativ
 • Comisia pentru aplicare a N.T.S.M
 • Comisia de urmărire a stării disciplinare
 • Comisia P.S.I. şi pentru protecţie civilă
 • Comisiile diriginţilor claselor V – VI
 • Comisiile diriginţilor claselor VII – VIII
 • Comisia pentru asigurarea securităţii în şcoală

Resurse umane

Scoala dispune de 31 cadre didactice calificate, din care:

 • gradul didactic I – 17
 • gradul didactic II – 2
 • gradul didactic DEFINITIV – 9
 • debutanti – 3
 • cadre didactice cu studii postuniversitare – 2
 • metodisti – 1
 • indrumatori de practica pedagogica – 2
 • gradatie de merit – 3

Vezi in atasament tabelul nominal cu salariatii Scolii Gimnaziale nr. 16 Galati.