Responsabilitati

CICLUL PRIMAR

 1. STRUŢĂ GABRIELA
 • conduce grupa mixtă de grădiniţă;
 • răspunde de păstrarea integrităţii sălii de grădiniţă;
 • amenajează şi întreţine sala de clasă.
 1. GHERASIM LOREDANA
 • conduce clasa I A;
 • răspunde de păstrarea integrităţii sălii de clasă;
 • amenajează şi întreţine sala de clasă;
 • urmăreşte respectarea disciplinei elevilor din corpul A.
 1. ANDONE GEORGIANA
 • conduce clasa I B ;
 • răspunde de păstrarea integrităţii sălii de clasă;
 • urmăreşte respectarea disciplinei elevilor din corpul B.
 1. LECA IONICA
 • conduce clasa a II–a A ;
 • membru în Consiliul de administraţie ;
 • face parte din comisia de casare a bunurilor din instituţie ;
 • răspunde de ornarea şi întreţinerea holului corpului A ;
 • face parte din comisia de monitorizare a frecvenţei şcolare ;
 • face parte din comisia ptr. promovarea imaginii școlii în comunitate.
 1. BALABAN GHEORGHE OCTAV
 • conduce clasa II-B;
 • răspunde de păstrarea integrităţii sălii de clasă;
 • urmăreşte condica de prezenţă la ciclul primar;
 • urmăreşte respectarea disciplinei elevilor din corpul A;
 • face parte din comisia de PSI.
 1. GAITA GEORGETA
 • conduce clasa a III-a ;
 • responsabil al comisiei metodice I – III
 • responsabil al Consiliului Elevilor la ciclul primar
 • face parte din comisia de inventariere a bunurilor din instituţie;
 • face parte din comisia de monitorizare a ritmicităţii notării ;
 • răspunde de realizarea educaţiei rutiere la ciclul primar.
 1. BURCEA IULIANA
 • conduce clasa a IV-a A
 • responsabil al comisiei metodice cl. II – IV;
 • răspunde de întocmirea şi afişarea orarului ;
 • face parte din comisia de monitorizare a disciplinei şi prevenirea violenţei;
 • face parte din comisia de monitorizare a ritmicităţii notării;
 • urmăreşte respectarea disciplinei elevilor din corpul A ;
 • răspunde de organizarea şi urmărirea serviciului pe şcoală la ciclul primar ;
 • face parte din comisia de organizare şi coordonare a cazurilor de situaţii şcolare, neîncheiate, de corigenţă şau de diferenţe ;
 • membru în CEAC
 • lider sindical.
 1. PUPU VIOLETA
 • conduce clasa a IV-a B;
 • responsabilă a Comitetului de părinți pe școală;
 • face parte din comisia de monitorizare a disciplinei şi prevenirea violenţei;
 • face parte din comisia de organizare şi coordonare a cazurilor de situaţii şcolare, neîncheiate, de corigenţă şau de diferenţe ;
 • responsabil cu formarea continuă a cadrelor didactice ;
 • face parte din comisia de analiză şi acordare a burselor ;
 • face parte din comisia de inventariere a bunurilor din instituţie ;
 • membru in CA.
 1. ENACHE CAMELIA
 • conduce clasa pregătitoare;
 • face parte din comitetul de redacţie al revistei şcolare “NOI” pentru ciclul primar;
 • face parte din comisia de monitorizare a rezultatelor școlare;
 • responsabilă CDȘ pe școală;
 • face parte din comisia de întocmire a Regulamentului de ordine interioară
 • răspunde de organizarea ansamblului coral la clasele I – IV
 • face parte din comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor;
 • lider sindical.

CICLUL GIMNAZIAL

 1. CONSTANTIN ANIŞOARA
 • conduce clasa a V-a;
 • răspunde de păstrarea integrităţii sălii de sport;
 • amenajează şi întreţine baza sportivă;
 • răspunde de comisia metodică Arte şi Ed. fizică;
 • face parte din comisia de acordare a burselor;
 • face parte din comisia de monitorizare a ritmicităţii notării ;
 • face parte din comisia de casare a bunurilor din instituţie ;
 • face parte parte din comisia de organizare şi urmărire a serviciului pe şcoală la profesori şi elevi.
 1. LEON DUMITRU
 • conduce clasa a VI-a A ;
 • face parte din comisia PSI ;
 • face parte din comisia de întocmire ROI ;
 • face parte din comisia de de casare a bunurilor.
 1. DANEA MĂDĂLINA
 • conduce clasa a VI-a B;
 • consilier educativ;
 • face parte din comisia de control a documentelor şcolare ;
 • face parte din comisia de casare a bunurilor din instituţie ;
 • face parte din comisia pentru curriculum ;
 • face parte din comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale;
 • răspunde de integritatea laboratorului de informatică şi de întreţinerea calculatoarelor.
 1. SEVASTRE ANDREEA-ROXANA
 • conduce clasa a VII-a ;
 • este secretara Consiliului profesoral ;
 • responsabil al comisiei metodice “Limbă şi comunicare” ;
 • face parte din comisia de monitorizare a disciplinei şi prevenirea violenţei;
 • răspunde de revista NOI ;
 • ţine legătura cu biblioteca municipală ;
 • marchează principalele evenimente literare;
 • face parte din comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale;
 • face parte din comisia ptr. promovarea imaginii școlii în comunitate.
 1. COŢOI RODICA
 • conduce clasa a VIII-a A;
 • urmăreşte condica de prezenţă la ciclul gimnazial
 • răspunde de ţinuta elevilor la nivelul ciclului gimnazial
 • face parte din comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale;
 • face parte din comisia de întocmire a ROI;
 • răspunde de întocmirea orarului la ciclul gimnazial;
 • face parte din comisia de consiliere şi orientare şcolară.
 1. HAMZA LIDIA
 • conduce clasa a VIII-a B;
 • face parte din comitetul de redacţie al revistei şcolare “NOI”;
 • responsabil comisie pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
 • asigură legătura şcolii cu Biserica “Sf. Haralambie”;
 • face parte din comisia de monitorizare a rezultatelor şcolare.
 1. NISTOR MIRELA
 • responsabil al comisiei metodice “Om şi societate”;
 • face parte din comisia pt. evaluarea şi asigurarea calităţii ;
 • face parte din comisia de casare a bunurilor din instituţie ;
 • face parte din comisia de control a documentelor şcolare ;
 • ţine legătura cu Muzeul de istorie şi Casa Armatei;
 • face parte din comisia de monitorizare a disciplinei şi prevenirea violenţei;
 • răspunde de organizarea serviciului pe şcoală la elevi.
 1. AIONESĂ PAVEL
 • Membru în CA
 • face parte din comisia de organizare şi coordonare a ex. de sit. şc. neîncheiate, de corigenţe şi de diferenţe ;
 • face parte din comisia de control a documentelor şcolare ;
 • face parte din comisia de recepţie a bunurilor din instituţie ;
 • face parte din comisia de inventariere a bunurilor din instituţie.
 1. BERENSTAIN TEODORA
 • responsabil comisia metodică “Matematică şi Ştiinţe” ;
 • face parte din comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor ;
 • răspunde de menţinerea integrităţii sălii de fizică-chimie ;
 • face parte din comisia pentru sănătate şi securitate în muncă.
 1. PURICE CRAIESCU DANIELA
 • răspunde de menţinerea integrităţii laboratorului de fizică-chimie .
 1. POPOIU SIMONA
 • răspunde de întreţinerea materialului didactic pentru disciplina biologie ;
 • responsabil cu Crucea Roşie la clasele V-VI ;
 • realizează educaţia ecologică în rândul elevilor ;
 • face parte din comisia din Comisia de monitorizare a ritmicităţii notării.
 1. TRUŢĂ VICTORIŢA
 • urmăreşte şi asigură aspectul estetic al şcolii .
 1. BARANGA GABRIELA
 • responsabila Comisiei de Protecţia Muncii.
 1. CUSUTURĂ IONEL
 • răspunde de organizarea ansamblului coral la clasele V – VIII.
 1. ABUREL BIANCA
 • responsabil de proiecte şi programe europene;
 • responsabil al Consiliului Elevilor la ciclul gimnazial;
 • face parte din comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor;
 1. PODOABĂ AURELIAN
 • răspunde de păstrarea integrității sălii de sport;
 • face parte din comisia I.S.U. (situații de urgență).

Regulament Nou de Ordine Interioara