Responsabili comisii

CLASELE I-IV

Clasele I – III : Prof. Inv.  BURCEA IULIANA
Clasele II – IV : Prof. Inv. ENACHE CAMELIA

CLASELE V – VIII
1.Aria curriculară “Limbă şi comunicare” : prof. SEVASTRE ANDREEA ROXANA

2.Aria curriculară “Matematică şi ştiinţe” : prof. BARANGA GABRIELA

3.Aria curriculară “Om și societate” : prof. NISTOR MIRELA

4.Aria curriculară “Arte și sport” : prof. SUREL  LIVIA

5.Aria curriculară “Consiliere și orientare” : prof. DANEA MADALINA NICOLETA