Responsabilitati Parteneri Comisii Responsabili Comisii ROI Plan OP

Responsabilitati

Responsabilitati

În această secţiune sunt prezentate în detaliu responsabilitaţile cadrelor didactice din Ciclul primar, respectiv din Ciclul Gimnazial pentru anul şcolar în curs. Disponibilitatea acestora de a participa activ în cadrul activităţilor comisiilor şi comitetelor organizate, face ca misiunea şcolii noastre sa fie indeplinită:

BURCEA IULIANA

  • conduce clasa I A

  • răspunde de întocmirea şi afişarea orarului

  • face parte din comisia de monitorizare a disciplinei şi prevenirea violenţei

  • face parte din comisia de monitorizare a notării şi a frecvenţei şcolare

Citeste mai mult »

Parteneri

Parteneri

Menţinerea şi iniţierea unor noi parteneriate fac parte din proiectul de dezvoltare instituţională 2009-2012 pe care il urmarim, in vederea formarii la absolvenţi a unui sistem de deprinderi, cunoştinţe şi competenţe care să le confere autonomie în gândire şi decizie pentru a se integra eficient în societate. Scoala are deja dezvoltate relaţii comunitare cu următoarele instituţii:

  • Primaria Galati

  • Biserica Sfantul Spiridon

  • Biserica Sfantul Haralambie

  • Casa Corpului Didactic

Citeste mai mult »

Comisii

Comisii

COMITETELE DE PĂRINŢI PE CLASE
AN ŞCOLAR 2015 – 2016

Nr. crt.

CLASA

ÎNVĂŢĂTOR / DIRIGINTE

MEMBRII COMITETULUI DE  PĂRINŢI

1.

C.P.- A

BURCEA IULIANA

Udreş Veronica – preşedinte
Cecoi Doina – membru
Turcu Mioara - membru

2.

C.P. - B

BALCAN MONICA

Gheorţu Ionela Mariana – preşedinte
Alexandru Oana Maria – membru
Paraschiv Nicu Iulian

3.

I -A

ENACHE CAMELIA

Travnic Mira – preşedinte
Hîrleşteanu  Mihaela – membru
Marcu Geanina- membru
Irimia Daniela - membru

Citeste mai mult »

Responsabili comisii

Responsabili comisii

CLASELE I-IV

Clasele I – III : Instit. BURCEA IULIANA
Clasele II – IV : Înv. BURLACU CAMELIA

CLASELE V – VIII
1.Aria curriculară “Limbă şi comunicare” : prof. LUNGEANU VIOLETA

2.Aria curriculară “Matematică şi ştiinţe” : prof. COŢOI RODICA

3.Aria curriculară “Om și societate” : prof. NISTOR MIRELA

4.Aria curriculară “Arte și sport” : prof. SBARCEA LIVIA

5.Aria curriculară “Consiliere și orientare” : prof. GAITA GEORGETA

Citeste mai mult »

ROI

Regulament de ordine interioara 2017-2018

Prezentul regulament este o completare şi o particularizare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5115/2014 şi publicat în Monitorul Oficial Partea I nr.23 din 13/01/2015 cu ulterioarele modificări.
Elevii din învățământul de stat și particular au obligația de a frecventa cursurile, de se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.
Elevii au obligatia sa foloseasca in orice ocazie/loc un vocabular civilizat care sa faca cinste scolii noastre.
Elevii au obligaţia să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.
Citeste mai mult »

Plan OP

Plan OP

Şcoala Gimnazială Nr. 16 "N. Bălcescu" vă pune la dispozitie anexat, in format .pdf, planul managerial operaţional pentru semestrul I al anului şcolar 2011-2012, avizat în Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie din 15 octombrie 2010. Acesta include obiectivele pentru fiecare domeniu de interes, demersurile pentru optimizarea activităţii şcolare (măsuri şi acţiuni), resursele de timp, umane, procedurale şi materiale alocate şi indicatorii de impact.

Domeniile de interes incluse in planul managerial operaţional sunt: managementul instituţional, curriculum, resursele umane, resursele materiale şi financiare şi colaborarea şcolii cu familia si comunitatea locală.
Citeste mai mult »

Cont de executie buget local 2016

Bugetul general al scolii pe 2016

REZULTATE - Simularea pentru Evaluarea Nationala - februarie 2016

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice - Apelul pentru selectia profesorilor in grupurile de lucru pentru eliberarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din invatamantul gimnazial.